Lietuvos socialinių mokslų centro
Sociologijos instituto
Socialinės politikos tyrimų skyrius

A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
tel: (8 5) 249 1601
elektroninis paštas: socgerove@lstc.lt
Publikacijos
Svarbiausios 2009-2021 m. išleistos publikacijos


2021 m. publikacijos

Aidukaitė J. (2021). Family support systems in the Baltic and Nordic countries: an explorative overview, in: Jolanta Aidukaite, Sven E. O. Hort and Stein Kuhnle (eds), Challenges to the welfare state: Family and Pension Policies in the Baltic and Nordic Countries. Edward Elgar: Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA, ISBN 9781839106101, p. 11-33.

Aidukaitė J. (2021). Support to families with children in the Baltic States: pathways of expansion and retrenchment from 2004 to 2019, in: Handbook on austerity, populism and the welfare state, edited by Bent Greve. Edward Elgar Publishing, ISBN 9781789906738, p. 221-242.

Aidukaitė J., Blažienė I. (2021). Longer working lives - what do they mean in practice - a case of the Baltic countries // International Journal of Sociology and Social Policy. Bingley : Emerald publishing Limited. ISSN 0144-333X, 2021, p. 1-17.

Aidukaitė J., Hort S. E. O., Ainsaar M. (2021). Ageing and the welfare state: welfare policies and attitudes in the Baltic and Nordic countries, in: Jolanta Aidukaite, Sven E. O. Hort and Stein Kuhnle (eds), Challenges to the welfare state: Family and Pension Policies in the Baltic and Nordic Countries. Edward Elgar: Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA, ISBN 9781839106101, p. 138-161.

Aidukaitė J., Hort S. E. O., Kuhnle S. (2021). Introduction: Baltic and Nordic countries from a comparative perspective - family policies and pensions in the era of ageing, in: Jolanta Aidukaite, Sven E. O. Hort and Stein Kuhnle (eds), Challenges to the welfare state: Family and Pension Policies in the Baltic and Nordic Countries. Edward Elgar: Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA, ISBN 9781839106101, p. 1-11.

Aidukaitė J., Saxonberg S., Szelewa D., Szikra D. (2021). Social Policy in the Face of a Global Pandemic: Policy Responses to the Covid-19 Crisis in Central and Eastern Europe, Social Policy & Administration. 55: 358-373.

Aidukaitė J., Senkuvienė K. (2021). The sustainability of family support systems in the 21st century: comparing Sweden and Lithuania, in: Jolanta Aidukaite, Sven E. O. Hort and Stein Kuhnle (eds), Challenges to the welfare state: Family and Pension Policies in the Baltic and Nordic Countries. Edward Elgar: Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA, ISBN 9781839106101, p. 95-120.

Dilytė A. (2021). Socialiai pažeidžiamų asmenų kelias link aukštojo mokslo: kai kurių struktūrinių veiksnių bandomoji apžvalga = The road to higher education for vulnerable persons: a pilot review of some structural factors // Socialinis ugdymas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), Švietimo akademija. ISSN 1392-9569. eISSN 2351-6011. 2021, 55, 1, p. 60-70.

Meyermans E., Rutkauskas V., Simons W. (2021). The uneven impact of the COVID-19 pandemic across the euro area. Quarterly Report on the Euro Area, European Commission, Volume 20, No 2, p. 17-30. ISSN 2443-8014 / ISBN 978-92-76-29726-0.

Okunevičiūtė Neverauskienė L.; Žalimienė L., Junevičienė J. (2021). Kokio darbo pageidauja jaunimas ir ką siūlo pagyvenusių žmonių globos sektorius // Filosofija.Sociologija. ISSN 0235-7186. eISSN 2424-4546. 2021, 32, 2, p. 118-125.

Rutkauskas V. (2021). Valstybė yra susitarimas. Verslo klasė (Verslo žinių priedas), 2021 kovas, p. 18-19. ISSN 1648-6374.

Skučienė D., Buividavičiūtė A. (2021). Europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondo Lietuvoje paramą teikiančių specialistų programos vertinimas = The evaluation of the fund for European aid to the most deprived in Lithuania based on the opinion of the support providers // Societal Studies/Socialinių mokslų studijos. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. eISSN 2029-2244. 2021, 12, 1, p. 142-154.

Žalimienė L., Junevičienė J. (2021). Informal family carers' need for state-guaranteed support. What are the implications for social policy? // Corvinus Journal of Sociology and Social Policy. Corvinus University, Budapest : Corvinus University, Budapest. ISSN 2062-087X. 2021, 12, 2, p. 47-65.

2020 m. publikacijos

Aidukaite J., Telisauskaite-Cekanavice D. (2020). The Father’s Role in Child Care: Parental Leave Policies in Lithuania and Sweden. Social Inclusion Vol. 8, No 4, pp. 81-91. DOI: 10.17645/si.v8i4.2962. Prieiga per internetą: https://www.cogitatiopress.com/socialinclusion/article/view/2962.

Junevičienė J., Žalimienė L. (2020). Parama neformaliems pagyvenusių asmenų globėjams socialinės politikos kontekste. Lietuvos socialinė raida: socialinių ir etninių mažumų grupių įtrauktis Lietuvoje, Nr., 9, pp. 11-27. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. Prieiga per internetą: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2021/02/Lietuvos_socialine_raida_2020_9.pdf.

Žalimienė L., Blažienė I., Junevičienė J. (2020). What type of familialism is relevant for Lithuania? The case of elderly care. Journal of Baltic Studies, DOI: 10.1080/01629778.2020.1746368.

Žalimienė L. (2020). From a Soviet Paternalistic to the Market Model in Personal Social Services in Lithuania. STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 21, pp. 86-95. Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2020.24.

2019 m. publikacijos

Aidukaitė J. (2019). The welfare systems of the Baltic states following the recent financial crisis of 2008-2010: expansion or retrenchment? Journal of Baltic Studies, 50 (1), pp. 39-58. DOI: 10.1080/01629778.2019.1570957.

Aidukaitė J., Hort S. (2019). Editorial introduction: Baltic states after the crisis? The transformation of the welfare system and social problems. Journal of Baltic Studies, 50 (1), pp. 1-6. Prieiga per internetą: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01629778.2019.1571754.

Aidukaitė J., Moskvina, J., Skučienė D. (2019). The Lithuanian welfare system over the last 20 years of democratic transition: achievements, challenges and future prospects. Routledge handbook of European welfare systems. 2nd edition / edited by Sonja Blum, Johanna Kuhlmann, Klaus Schubert. London: Routledge, p. 310-326. DOI: 10.4324/9780429290510.

Aidukaitė J., Senkuvienė K. (2019). The family support system in Lithuania: experts' views and citizens' evaluation. Problemy Polityki Społecznej, 47(4): 29?46. Prieiga per internetą: http://www.journalssystem.com/pps/The-family-support-system-in-Lithuania-nExperts-views-and-citizens-evaluation,122267,0,2.html.

Grigužauskaitė S., Skučienė. D. (2019). Šeimos ir darbo derinimo teisinės prielaidos Baltijos šalyse. STEPP. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 18, pp. 8-22. Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2019.1.

Rutkauskas R. (2019). Mokesčių moralė ir viešojo sektoriaus pajamos Baltijos šalyse. STEPP. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 19, pp. 26-43. Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2019.9.

Skučienė D. (2019). Pajamų nelygybė Lietuvos apskrityse. Lietuvos socialinė raida. Regioniniai socialinės diferenciacijos ypatumai. Nr. 8. Vilnius: LSTC, p. 104-112. Prieiga per internetą: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2020/01/Lietuvos_socialine_raida_2019_8.pdf.

2018 m. publikacijos

Aidukaite J. (2018). "Nadawanie znaczenia opuszczonym budynkom: skloting kontrkulturowy w posowieckim Wilnie", pp. 97-125. In: Polanska, D., Piotrowski, G. & Martinez, M. edited, Skłoting w Europie Środkowej i Rosji. Gdansk: European Solidarity Center. ISBN: 978-83-62853-85-4, e-ISBN: 978-83-62853-86-1. Prieiga per internetą: http://www.ecs.gda.pl/title,Skloting_w_Europie_Srodkowej_i_Rosji,pid,1713.html.

Aidukaitė J. (2018). "Baltic Welfare State" or "Welfare States"?: A Comparative Analysis of Social Security Systems in Estonia, Latvia and Lithuania’, in The Great Dispersion: The Many Fates of Post-Communist Society edited by Manabu Sengoku. Slavic-Eurasian Research Centre, Hokkaido University, pp. 3-23. Prieiga per internetą: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/slavic_eurasia_papers/no11/Main_part.pdf#page=3.

Junevičienė J. (2018). Neformalios pagyvenusių asmenų globos namuose priežastys: žvilgsnis į globėjų patirtį. STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 17, pp. 7-20. Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2018.17.11928.

Rutkauskas, V. (2018). Factors Affecting Willingness to Fight for One’s Own Country: The Case of Baltic States. Special Operations Journal, 4 (1), pp. 48-62. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.1080/23296151.2018.1456286.

Rutkauskas, V., Gudauskaitė, L. (2018). Explaining The Changes Of Agriculture Land Prices In Lithuania. Ekonomika, 97 (1), pp. 63-75. Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.15388/Ekon.2018.1.11779.

Senkuvienė K. (2018). Šeimos politikos problemos Lietuvoje: prieš tai buvusių tyrimų analizė. STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 17, pp. 92-20. Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2018.17.11933.

Skučienė D., Gabnytė V. (2018). Skurdas kaimo vietovėse Lietuvoje. Lietuvos socialinė raida: Socialinės įtraukties politikos Lietuvoje įgyvendinimas. Lietuvos socialinių tyrimų centras. Nr. 7, pp. 48-64. Prieiga per internetą: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2019/04/Lietuvos_socialine_raida_2018_visas.pdf.

Ūselytė-Kravčionok, M. (2018). Europeanizacijos sampratos kaita. Lietuvos socialinė raida: Socialinės įtraukties politikos Lietuvoje įgyvendinimas. Lietuvos socialinių tyrimų centras. Nr. 7, pp. 93-103. Prieiga per internetą: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2019/04/Lietuvos_socialine_raida_2018_visas.pdf.

Ūselytė-Kravčionok, M. (2018). Europos Sąjungos finansuotų 2004-2006 ir 2007-2013 m. socialinės politikos projektų pasiskirstymas tarp Lietuvos savivaldybių. Filosofija. Sociologija, 29 (4), pp. 253-261. Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v29i4.3852.

Žalimienė L., Junevičienė J. (2018). Formalios ir neformalios globos pagyvenusiems bei suaugusiems neįgaliems asmenims integravimas paslaugų kokybės standartizavimo kontekste. Lietuvos socialinė raida: Socialinės įtraukties politikos Lietuvoje įgyvendinimas. Lietuvos socialinių tyrimų centras. Nr. 7, pp. 32-47. Prieiga per internetą: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2019/04/Lietuvos_socialine_raida_2018_visas.pdf.

2017 m. publikacijos

Aidukaitė J. (2017). Explaining community mobilization in the city of Vilnius: a search for social capital. Journal of Baltic Studies. P. 1-22. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.1080/01629778.2017.1420670.

Rutkauskas V. (2017). Tax Payment Gap And Tax Morale In Euro Area Countries. Development In Economics: Theory And Practice. 13th International Prof. Vladas Gronskas Scientific Conference for Young Researchers. Reviewed Selected Papers.

Skučienė D., Kaminaitė G. (2017). Pajamų nelygybės reikšmės ir patirtys kasdieniame gyvenime. Socialinis darbas. 15 (2). P. 101-114. Prieiga per internetą: https://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sd/paskutinis_numeris/.

2016 m. publikacijos

Aidukaite J. (2016). The role of leaders in shaping urban movements: a study of community mobilisation in Lithuania. East European Politics 32(1). P. 105-122. Prieiga per internetą: http://dx.doi.org/10.1080/21599165.2015.1127804.

Aidukaite J. (2016). Vilnius. Giving meaning to abandoned buildings. Baltic Worlds 1-2. P. 68-79. Prieiga per internetą: http://balticworlds.com/giving-meaning-to-abandoned-buildings//.

Aidukaite J., Moskvina J., Skuciene D. (2016). Lithuanian Welfare System in Times of Recent Crisis, In: Klaus Schubert, Paloma de Villota, Johanna Kuhlmann (eds.) Challenges to European Welfare Systems. Springer. P. 419-441. Prieiga per internetą: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-07680-5_19.

Rutkauskas V. (2016). Stability after Crisis: Changes in Dept Holders. 12th International Prof. V. Gronskas Scientific Conference "Economy Development: Theory and Practice". P. 70-82.

Rutkauskas V. (2016). Tax Morale and Tax Payments among Euro Area Households. Comparative European Research 2016. P. 79-82. Prieiga per internetą: http://www.sciemcee.org/library/proceedings/cer/cer2016_proceedings02.pdf.

Skučienė D., Moskvina J. (2016). Policy and desicion to retire in Central and Eastern European Countries. European policy analysis, Vol.2, No. 1. P.67-98. Prieiga per internetą: http://www.ipsonet.org/publications/open-access/epa/volume-2-number-1-spring-2016.

Žalimienė L., Junevičienė J. (2016). Work-life Balance (WLB) as a Factor of Job Satisfaction (JS) in Social Care Services in Lithuania. Tiltai. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. Nr. 2. P. 1-19. Prieiga per internetą: http://journals.ku.lt/index.php/tiltai/article/view/1363/pdf.

2015 m. publikacijos

Aidukaite J., Jacobsson K. (2015). Europeanization and Urban Movements: Political Opportunities of Community Organizations in Lithuania. In: Jacobsson, K. (ed.), Grassroots in the City: Urban Movements in Central and Eastern Europe (Franham: Ashgate). P. 247-273.

Aidukaite J., Fröhlich Ch. (2015). Struggle over public space: grassroots movements in Moscow and Vilnius. International Journal of Sociology and Social Policy 35 (7/8). P. 565-580. Prieiga per internetą: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/IJSSP-01-2015-0002.

Gataūlinas A. (2015). Dirbančiųjų skurdas Lietuvoje ES kontekste: socialinės, ekonominės ir demografinės priežastys. Užimtumo politikos ir socialinės pagalbos įtaka socialinei stratifikacijai. Lietuvos socialinė raida. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. Nr. 4. P. 75-87.

Ivaškaitė-Tamošiūnė V. (2015). Socialinių išmokų ir mokesčių vaidmuo mažinant pajamų nelygybę Lietuvoje 2005-2011 metais. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Nr. 1 (36). P. 19-31. Prieiga per internetą: http://www.su.lt/images/leidiniai/EVAP/2015_36/Ivaskaite.pdf.

Petrylaitė D. (2015). The institute of social partnership in "post-soviet" society: challenge for trade unions identifying the new tasks in nowadays labour market conditions. Institut derzhavi i prava imeni V.M. Koreckogo NAN Ukrajini. P. 430-439.

Ramanauskas T., Naruševičius L., Matkėnaitė S., Valinskytė N., Rutkauskas V. (2015). Kreditavimą lemiantys veiksniai ir jo sąryšiai su ekonominiais procesais. Pinigų studijos. Nr. 2. Vilnius: Lietuvos bankas. P. 27-47. Prieiga per internetą: http://www.lb.lt/pinigu_studijos_2015_m_nr_2.

Ramanauskas T., Naruševičius L., Matkėnaitė S., Valinskytė N., Rutkauskas V. (2015). Kreditavimą lemiantys veiksniai ir jo sąryšiai su ekonominiais procesais. Teminių straipsnių serija. Nr. 6. Prieiga per internetą: http://www.lb.lt/kreditavima_lemiantys_veiksniai_ir_jo_sarysiai_su_ekonominiais_procesais.

Rutkauskas V. (2015). Financial stability, fiscal sustainability and changes in debt structure after economic downturn. Ekonomika Nr. 94(3). Vilnius: Vilniaus universitetas. P. 70-85. Prieiga per internetą: http://www.zurnalai.vu.lt/ekonomika/article/view/8788/6479.

Rutkauskas V., Ivaškaitė-Tamošiūnė V. (2015). Vengimas mokėti mokesčius ir su tuo susiję veiksniai Baltijos valstybėse. Pinigų studijos. Nr. 2. Vilnius: Lietuvos bankas. P. 74-87. Prieiga per internetą: http://www.lb.lt/pinigu_studijos_2015_m_nr_2.

Rutkauskas V., Kulikauskas D., Šumskis V. (2015). Lietuvos namų ūkių finansinė būklė ir finansų sektoriaus stabilumas. Pinigų studijos. Nr. 2. Vilnius: Lietuvos bankas. P. 63-73. Prieiga per internetą: http://www.lb.lt/pinigu_studijos_2015_m_nr_2.

Skučienė D., Bartkus A., Moskvina J., Uleckienė A. (2015). Senėjanti visuomenė: kaip mes pasirengę? Monografija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. P. 332.

Skučienė D. (2015). Pajamų nelygybė: senatvės pensijų vaidmuo. Užimtumo politikos ir socialinės pagalbos įtaka socialinei stratifikacijai. Lietuvos socialinė raida. Nr. 4. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. P. 88-103.

Žalimienė L., Poviliūnas A., Lazutka R. (2015). Visuomenės grupių požiūris į socialinės pašalpos organizavimą kaip socialinės paramos politikos reformos veiksnys. Užimtumo politikos ir socialinės pagalbos įtaka socialinei stratifikacijai. Lietuvos socialinė raida. Nr. 4. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. P. 104-127.

2014 m. publikacijos

Ivaškaitė-Tamošiūnė V. (2014). Perskirstomasis pridėtinės vertės mokesčio vaidmuo Lietuvoje. Verslo sistemos ir ekonomika. Nr. 4(1). P. 30-42.

Ivaškaitė-Tamošiūnė V., Lazutka R., Salanauskaitė L. (2014). EUROMOD Country Report - Lithuania (2009-2013). Colchester: ISER, University of Essex. P. 86. Prieiga per internetą: https://www.iser.essex.ac.uk/files/euromod/country-reports/Year5/CR_LT_2009-2013_final_ 14-04-2014.pdf.

Skučienė D. (2014). Factors of occupational well-being of social workers in child care homes. Mlode pakolenie wobec zagrozen wspolczesnego swiata. Warszawa: Studio Poligraficzne Edytorka. P. 249-261.

Žalimienė L. (2014). Organizational Support in Personal Social Services in Lithuania: Does Path Dependency Matter? Social Work Review. Bucharest. XIII, 4. P. 1-13.


2013 m. publikacijos

De Bonfils L., Humbert A. L., Ivaškaitė-Tamošiūnė V., Manca, A. R., Nobrega L., Reingardė J., Riobóo Lestón I. (2013). Gender Equality Index Report. P. 182.

De Bonfils L., Humbert A. L., Ivaškaitė-Tamošiūnė V., Manca, A. R., Nobrega L., Reingardė J., Riobóo Lestón I. (2013). Gender Equality Index - Country Profiles. P. 160.

De Bonfils L., Humbert A. L., Ivaškaitė-Tamošiūnė V., Manca, A. R., Nobrega L., Reingardė J., Riobóo Lestón I. (2013). Gender Equality Index - Main findings. P. 46.

Ivaškaitė-Tamošiūnė, V., Lazutka, R., Salanauskaite, L. (2013). EUROMOD Country Report - Lithuania (2007?2012), Colchester: ISER, University of Essex. Available at: https://www.iser.essex.ac.uk/files/euromod/country-reports/Year4/CR_LT_2009-2012_final.pdf.


2012 m. publikacijos

Gataūlinas A. (2012). Subjektyvios gerovės sąvokos struktūros taikymo empiriniuose tyrimuose rezultatų nuoseklumas. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. T. 23, Nr. 4. P. 246-255.

Ivaškaitė-Tamošiūnė V. (2012). Perskirstymas gerovės valstybės kilmės teorijose. STEPP Nr. 6. Vilnius: VU leidykla.

Ivaškaitė-Tamošiūnė V., Salanauskaitė L. (2012). Lietuvos statistinių duomenų panaudojimas mokesčių-išmokų mikrosimuliaciniuose modeliuose. Socialinės technologijos. Nr. 2(1). P. 156-171.

Lazutka R., Kazakevičiūtė J. (2012). Valstybinis pensinis draudimas ir jo papildymas privačiu komponentu Lietuvoje. Lietuvos socialinė raida: Lietuvos socialinė raida ekonominio nuosmukio sąlygomis. Nr. 1. P. 76-101.

Skučienė D. (2012). Individualaus pasirinkimo pensijų sistemoje ribotas racionalumas. Kultūra ir visuomenė. Nr. 3 (2). P. 95-116.

Skučienė D. (2012). Lietuvos pensininkų subjektyvioji gerovė tarp Europos šalių. Gerontologija. Nr. 3.

Žalimienė L. (2012). Organisational factors of job satisfaction in social work services in Lithuania. Social work. Experience and Methods. Complementary Volume, P. 121-127.

Žalimienė L. (2012). Socialinė globa, socialinė parama, socialinė rūpyba. Visuotinė Lietuvos enciklopedija. XXII tomas.


2011 m. publikacijos

Ivaškaitė-Tamošiūnė V., Kazakevičiūtė J., Lazutka R., Navickė J., Salanauskaitė L. (2011). EUROMOD-microsimulation tool for modelling the impact of policy measures. Country Report Lithuania (LT) 2005-2009. Prieiga per internetą: http://www.iser.essex.ac.uk/files/euromod/country-reports/CR_LT2005-09_final_17-5-11.pdf.

Skučienė D. (2011). Kaupiamųjų pensijų schemos dalyvių elgsenos tendencijos Lietuvoje. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. T. 22, Nr. 2.

Skučienė D., Gataūlinas A. (2011). Lietuvos socialinio draudimo kompensuojama gerovė lyginant su ES šalimis. Socialinis darbas. Nr. 10(2).

Žalimienė L. (2011). "Socialiai remtini", "socialinės rizikos", "globotiniai"... Kokią visuomenę konstruoja Lietuvos socialinės paramos politika? Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas. VDU. Nr. 2(1).

Žalimienė L. (2011). Socialinio darbo profesijos ir socialinių paslaugų sistemos ištakos Lietuvoje: darbo ir socialinių tyrimų institute atliktų tyrimų 1997-2002 m. apžvalga. Aktualūs socialinės politikos klausimai: socialinė raida ir politika. Vilnius: UAB "Spaudmeta". P. 173-198.


2010 m. publikacijos

Ivaškaitė-Tamošiūnė V., Lazutka R., Salanauskaitė L. (2010). EUROMOD Country Report Lithuania (LT) 2005-2008. Prieiga per internetą: http://www.iser.essex.ac.uk/euromod/resources-for-euromod-users/country-reports.

Lazutka R., Navickė J. (2010). Studijos ir socialinis teisingumas. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. T. 21, Nr. 24. P. 277-284.

Skučienė D. (2010). Išsilavinimo pasiekimų nelygybė Lietuvoje: matavimo galimybės ir problemos. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. T. 2(18). P. 114-124.

Skučienė D. (2010). Population Welfare in Lithuania forthe period 1996-2007. Tiltai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. Nr. 2(51). P. 49-65.

Skučienė D., Genelytė I. (2010). Senatvės pensininkų gyvenimo lygio raida 1999-2008 metais. Gerontologija. T. 11, Nr. 3. P. 154-171.

Skučienė D., Lazutka R. (2010). Genetiškai modifikuotų organizmų poveikio socialinei-ekonominei aplinkai Lietuvoje įvertinimas. Vilnius: UAB "Inforastras". P. 64.

Žalimienė L. (2010). Entrenchment of Market Relationship in Personal Social Services in Lithuania - perspective of market actors. Abstract. Social Work in Times of Crisis. What Can Social Work Deliver - And Who Benefits. 8th annual TISSA meeting. Tallin university. P. 144-145.


2009 m. publikacijos

Žalimienė, L. (2009). Family policy in Lithuania. Promotion of social policies – an investment in the future: Canada, European Union, Baltic states, Nordic countries. European Commission Representation in Latvia: University of Latvia. P. 276-283.

Moskvina J., Skučienė D. (2009). Saugumas lanksčioje darbo rinkoje. Socialinis darbas.. Nr. 8(2). P. 25-34.

Lazutka R., Skučienė D. (2009). Socialinės garantijos Lietuvos mokslininkams. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. Nr. 2. P. 144-153.

Žalimienė L., Ivaškaitė-Tamošiūnė V. (2009). Socialinės gerovės garantijų svarba mokslininko profesijos pasirinkimui: Lietuvos doktorantų atvejo analizė. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. Nr. 4. P. 326-334.

Skučienė D., Šumskaitė L., Lazutka R., Žalimienė L. (2009). Neįgaliųjų integracijos politikos reforma Lietuvoje. Lietuvos socialinė raida: Lietuva Europos Sąjungoje. Vilnius. P. 51-82.

Ivaškaitė-Tamošiūnė V, Lazutka R. (2009). Kartų, lyčių ir šeimų gerovės skirtumai. Lietuvos šeima: tarp tradicijos ir naujos realybės. Socialinių tyrimų institutas. Vilnius. P. 336-365.

Žalimienė L. (2009). Family Support in Lithuania: families with 3 and more children approach. Trapenciere I. Family on the Crossroads. Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia. P. 145-155.

Žalimienė L., Lazutka R. (2009). Socialinės globos paslaugos Lietuvoje: nuo valstybinio hierarchinio link mišrios ekonomikos modelio. Pinigų studijos. Nr. 2. P. 6-22.

Naujienos

Šiuo metu naujienų nėra