Lietuvos socialinių mokslų centro
Sociologijos instituto
Socialinės politikos tyrimų skyrius

A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
tel: (8 5) 249 1601
elektroninis paštas: socgerove@lstc.lt
Mokslo tiriamoji veikla
SSocialinės politikos tyrimų skyrius (iki 2021 m. sausio 1 d. - Socialinės gerovės institutas) yra Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) Sociologijos instituto struktūrinis padalinys.

Socialinės politikos tyrimų skyriaus mokslinės veiklos kryptis - socialinės gerovės tyrimai.

Vykdant mokslo darbų kryptį - Socialinės gerovės tyrimai - siekiama šių tikslų:
  • tirti gyvenimo sąlygas, pajamų diferenciaciją, skurdo ir socialinės atskirties paplitimą Lietuvoje, juos įtakojančius veiksnius ir pasekmes;
  • tirti taikomas socialinės ir ekonominės politikos priemones, darančios įtaką krašto socialinei gerovei, jų efektyvumui;
  • tirti Lietuvos socialinės struktūros pokyčius, atskleidžiant pagrindines visuomenės stratifikacijos tendencijas transformacijos į pilietinę visuomenę laikotarpyje, Europos integracijos ir globalizacijos sąlygomis;
  • tirti Lietuvos regionų ypatumus;
  • rengti Lietuvos socialinės raidos modelius ir jų įgyvendinimo socialines technologijas.
Bendroji informacija

Vykdomi projektai

Baigti projektai

Naujienos

Šiuo metu naujienų nėra