Lietuvos socialinių tyrimų centro
Socialinės gerovės institutas

A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
tel: (8 5) 249 1601, faksas: (8 5) 275 4896
elektroninis paštas: socgerove@lstc.lt
Mokslo tiriamoji veikla
Socialinės gerovės institutas yra Lietuvos socialinių tyrimų centro struktūrinis padalinys.

Socialinės gerovės instituto mokslo darbo kryptis - Socialinės gerovės tyrimai.

Vykdant mokslo darbų kryptį - Socialinės gerovės tyrimai - siekiama šių tikslų:
  • tirti gyvenimo sąlygas, pajamų diferenciaciją, skurdo ir socialinės atskirties paplitimą Lietuvoje, juos įtakojančius veiksnius ir pasekmes;
  • tirti taikomas socialinės ir ekonominės politikos priemones, darančios įtaką krašto socialinei gerovei, jų efektyvumui;
  • tirti Lietuvos socialinės struktūros pokyčius, atskleidžiant pagrindines visuomenės stratifikacijos tendencijas transformacijos į pilietinę visuomenę laikotarpyje, Europos integracijos ir globalizacijos sąlygomis;
  • tirti Lietuvos regionų ypatumus;
  • rengti Lietuvos socialinės raidos modelius ir jų įgyvendinimo socialines technologijas.
Bendroji informacija

Vykdomi projektai

Vykdyti projektai

Naujienos

2020-02-11
Jolanta Aidukaitė (Lietuvos socialinių tyrimų centras) ir Sven Hort (Linnéuniversitetet) sudarė ir redagavo specialų žurnalo Journal of Baltic Studies numerį (2019 vol. 50, no. 1) pavadinimu "The Baltic states after the crisis? The transformation of welfare systems and social problems". Šis numeris naudingas visiems besidomintiems Baltijos šalimis ir jų raida, ypač pastarųjų metų (2008-2010) krizės ir po-kriziniu laikotarpiu. Straipsniai apima jaunimo nedarbo, migracijos, sveikatos apsaugos, šeimos politikos, socialinės apsaugos ir skurdo problemas. Įvadinį straipsnį, aprašantį visų straipsnių turinį, galima skaityti čia.

Visą numerį galima rasti čia.