Lietuvos socialinių mokslų centro
Sociologijos instituto
Socialinės politikos tyrimų skyrius

A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
tel: (8 5) 249 1601
elektroninis paštas: socgerove@lstc.lt
Leidiniai


Svarbiausi Socialinės politikos tyrimų skyriaus leidiniai


SOCIALINĖS GEROVĖS INSTITUTAS IR ETNINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS 2019 m. gruodžio mėn. išleido penktąjį leidinio "Socialiniai tyrimai trumpai" numerį, kurio tikslas - skleisti Lietuvos socialinių tyrimų centro naujausių mokslinių tyrimų rezultatus, siekiant, kad plėstųsi tyrėjų, politikų, viešojo administravimo bei kitų sričių praktikų bendradarbiavimas, o vykdoma socialinė bei ekonominė politika vis daugiau būtų grindžiama moksliniais tyrimais įrodytu žinojimu.
Šiame numeryje pristatoma Lietuvos socialinių tyrimų centro Socialinės gerovės instituto ir Etninių tyrimų instituto, vykdančių ilgalaikę programą "Socialinių ir etninių grupių įtrauktis ir veiksniai keliant jų gerovę: šeima, būstas, pajamos, socialinės paslaugos" (2017-2021 m.), atliktų tyrimų apžvalga.
Leidinį pdf formatu rasite čia.
Lūkesčiai dėl globos senatvėje: socialinės paslaugos ir jų organizacinės formos.   Mokslo studija.
Laimutė Žalimienė, Jolita Junevičienė, Inga Blažienė, Rasa Miežienė.
Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2019, 90 p.

Šioje mokslo studijoje analizuojami 50?65 metų amžiaus Lietuvos gyventojų lūkesčiai dėl globos paslaugų senatvėje ir šių lūkesčių implikacijos paslaugų organizacinių formų plėtrai. Gyventojų lūkesčių dėl globos paslaugų senatvėje vertinimui autoriai pasitelkė lūkesčių teoriją ir vartotojo teoriją. Remiantis 2015 m. pab. ? 2016 m. pr. atlikto vyresnio amžiaus gyventojų reprezentatyvios anketinės apklausos rezultatais, mokslo studijoje nagrinėjamas gyventojų informuotumas apie pagyvenusių asmenų globos galimybes ir pasitikėjimas įvairiais paslaugų teikėjais, gyventojų preferencijos globos paslaugų senatvėje formai, nuostatos dėl socialinės globos paslaugų finansavimo, neformalios globos plėtros galimybės, būsimų globos paslaugų gavėjų pageidaujamos paslaugų teikėjų demografinės ir socialinės charakteristikos bei gyventojų požiūris į šiuolaikinių technologijų taikymą globos paslaugų sektoriuje. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad labiausia pageidaujama tarp vyresnio amžiaus gyventojų globos forma yra neformali, t. y. artimųjų teikiama globa namuose, arba formalios pagalbos namuose paslaugos. Atsižvelgiant į tai, mokslo studijoje pristatomi galimi pagalbos namuose paslaugų teikimo organizaciniai (užimtumo) modeliai.
Leidinį pdf formatu rasite čia.SOCIALINĖS GEROVĖS INSTITUTAS IR DARBO RINKOS TYRIMŲ INSTITUTAS 2017 m. kovo mėn. išleido ketvirtąjį leidinio "Socialiniai tyrimai trumpai" numerį, kurio tikslas - skleisti Lietuvos socialinių tyrimų centro naujausių mokslinių tyrimų rezultatus, siekiant, kad plėstųsi tyrėjų, politikų, viešojo administravimo bei kitų sričių praktikų bendradarbiavimas, o vykdoma socialinė bei ekonominė politika vis daugiau būtų grindžiama moksliniais tyrimais įrodytu žinojimu.
Šiame numeryje pristatomi Vilniaus universiteto ir Lietuvos socialinių tyrimo centro mokslininkų vykdyto projekto "Pagyvenusių žmonių globos sektoriaus transformacijos: paslaugų, darbo jėgos poreikis ir užimtumo kokybė" tyrimų rezultatai. Mokslinio tyrimo projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. GER-012/2015).
Leidinys tęsia anksčiau turėjusio pavadinimą leidinio "Socialinės politikos tyrimai trumpai" tradiciją.
Leidinį pdf formatu rasite čia.
Senėjanti visuomenė: kaip mes pasirengę?   Monografija.
Daiva Skučienė, Algirdas Bartkus, Julija Moskvina, Austė Uleckienė.
Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2015, 332 p.

Knygoje analizuojami visuomenės senėjimo keliami iššūkiai darbo rinkai, t. y. nagrinėjami gyventojų ketinimai dalyvauti darbo rinkoje, sulaukus pensinio amžiaus. Lygiagrečiai analizuojamas darbdavių požiūris į darbuotojų senėjimą. Įvertinama visuomenės senėjimo reikšmė vartojimo struktūrai, tyrinėjamas gyventojų finansinis pasirengimas senatvei, visuomenės senėjimo keliami padariniai sveikatos ir socialinių paslaugų sektoriui.
Leidinio turinį pdf formatu rasite čia.SOCIALINĖS GEROVĖS INSTITUTAS 2014 m. spalio mėn. išleido trečiąjį leidinio "Socialiniai tyrimai trumpai" numerį, kurio tikslas - skleisti Lietuvos socialinių tyrimų centro naujausių mokslinių tyrimų rezultatus, siekiant, kad plėstųsi tyrėjų, politikų, viešojo administravimo bei kitų sričių praktikų bendradarbiavimas, o vykdoma socialinė bei ekonominė politika vis daugiau būtų grindžiama moksliniais tyrimais įrodytu žinojimu. Leidinys tęsia anksčiau turėjusio pavadinimą leidinio "Socialinės politikos tyrimai trumpai" tradiciją.
Leidinį pdf formatu rasite čia.
Socialinis draudimas Lietuvoje: kontekstas, raida, rezultatai. Monografija.
Romas Lazutka, Daiva Skučienė, Gediminas Černiauskas, Algirdas Bartkus, Jekaterina Navicke, Jolita Junevičienė.
Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2013, 480 p.

Šioje monografijoje bandoma iš daugiadalykinės perspektyvos (sociologijos, ekonomikos, viešojo administravimo, politikos mokslų) išanalizuoti Lietuvoje veikiantį socialinį draudimą kitų šalių kontekste.
Leidinio turinį pdf formatu rasite čia.SOCIALINĖS GEROVĖS INSTITUTAS 2013 m. gruodžio mėn. išleido antrąjį leidinio "Socialinės politikos tyrimai trumpai" numerį, kurio tikslas - skleisti socialinės politikos tyrimų rezultatus politikams, viešojo administravimo įstaigų specialistams, socialinės partnerystės judėjimo dalyviams ir visiems kitiems socialine politika besidomintiems skaitytojams.
Šiame leidinio numeryje pristatomos socialinės politikos tyrimų galimybės, kurias Lietuvai atveria mokesčių ir socialinių išmokų mikrosimuliacinis modelis EUROMOD.
Leidinį pdf formatu rasite čia.
SOCIALINĖS GEROVĖS INSTITUTAS 2013 m. rugsėjo mėn. išleido pirmąjį leidinio "Socialinės politikos tyrimai trumpai" numerį, kurio tikslas - skleisti socialinės politikos tyrimų rezultatus politikams, viešojo administravimo įstaigų specialistams, socialinės partnerystės judėjimo dalyviams ir visiems kitiems socialine politika besidomintiems skaitytojams.
Leidinį pdf formatu rasite čia.
Profesinė gerovė socialinio darbo paslaugų sektoriuje Lietuvoje. Monografija.
Laimutė Žalimienė, Daiva Skučienė, Jolita Junevičienė,
Artūras Gataūlinas.
Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2013, 320 p.

Šioje knygoje analizuojama socialinį darbą dirbančių asmenų Lietuvoje profesinė gerovė. Profesinės gerovės vertinimui autoriai sukonstravo originalų modelį, integruodami organizacines paramos, darbo proceso teorines prieigas bei subjektyvios gerovės koncepciją, taip pat parengė klausimyną, kurio pagrindu 2011 m. pabaigoje buvo atlikta socialinių paslaugų įstaigose socialinį darbą dirbančių 789 asmenų anketinė apklausa. Pateiktoje analizėje gilinamasi, kokie pagrindiniai veiksniai daro įtaką profesinei gerovei socialinio darbo paslaugų sektoriuje apskritai ir atskiruose jo subsektoriuose, tokiuose kaip senelių, vaikų ar neįgaliųjų globa, vaikų dienos globos paslaugos, pagalba namuose ir kt.
Leidinio turinį bei trumpą aprašą pdf formatu rasite čia.Socialinis teisingumas švietime: teorinė samprata ir praktinis vertinimas.
Laimutė Žalimienė, Romas Lazutka, Daiva Skučienė, Jolanta Aidukaitė, Jolita Kazakevičiūtė, Jakaterina Navickė, Viginta Ivaškaitė-Tamošiūnė.
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2011.

Švietimo ir mokslo ministerija tęsia leidinių, kuriuose aptariamas Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metams įgyvendinimas, seriją. Šioje mokslo studijoje analizuojama socialinio teisingumo sampratų įvairovė, suformuotas socialinio teisingumo švietimo rodiklių sąrašas, aptarta rodiklių sistema ir metodika, pasiūlytas socialinio teisingumo indeksas. Taip pat mokslo studijoje analizuojama socialinio teisingumo būklė Lietuvos švietimo sistemoje.
Leidinį pdf formatu rasite čia.
Socialinė parama Lietuvoje: remiamųjų padėtis ir paramos rezultatai.
Romas Lazutka, Laimutė Žalimienė, Daiva Skučienė, Viginta Ivaškaitė-Tamošiūnė, Lina Šumskaitė.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių tyrimų institutas. Vilnius, 2008.

Ši knyga – tai autorių kolektyvo bandymas kompleksiškai pažvelgti į socialinės paramos sistemą ir šeimų, socialinės paramos gavėjų, padėtį, gyvenimo sąlygas bei gaunamos paramos vertinimą. Lietuvos socialinės paramos sistema ir paramos gavėjų padėtis nuolat patiria pokyčius, susijusius su bendrais socialiniais ekonominiais šalies raidos procesais bei socialinės apsaugos sistemos modifikavimu. Todėl atskiri knygoje pateikti faktai ar tyrimo rezultatų kiekybinės išraiškos tampa įdomūs daugiau kaip mūsų socialinės paramos sistemos istorija ar raidos charakteristika, galinčios praversti ateityje lyginamosios analizėms ar pokyčių vertinimams. Kita vertus, atlikti tyrimai gali būti naudingi ateityje metodiniu požiūriu, kadangi jie parodė naudotų duomenų šaltinių ir taikytų metodų privalumus bei trūkumus, į kuriuos svarbu atsižvelgti ateityje, imantis panašių uždavinių.Naujienos

Šiuo metu naujienų nėra