Lietuvos socialinių tyrimų centro
Socialinės gerovės institutas

A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
tel: (8 5) 249 1601, faksas: (8 5) 275 4896
elektroninis paštas: socgerove@lstc.lt
Apie institutą

Socialinės gerovės institutas yra Lietuvos socialinių tyrimų centro (LSTC) struktūrinis padalinys. Socialinės gerovės instituto mokslo darbo kryptis - Socialinės gerovės tyrimai.

Siekiama tirti gyvenimo sąlygas, pajamų diferenciaciją, skurdo ir socialinės atskirties paplitimą, juos įtakojančius veiksnius ir pasekmes, taip pat taikomas socialinės ir ekonominės politikos priemones, įtakojančias krašto socialinę gerovę.

Instituto mokslininkai turi sukaupę didelę mokslinio darbo patirtį atliekant pensijų, socialinės paramos skurstantiems, socialinių paslaugų ir kitų socialinės politikos sričių tyrimus. Jie bendradarbiauja su valstybės institucijomis rengiant nacionalines strategijas ir socialinę apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.
Naujienos

2020-02-11
Jolanta Aidukaitė (Lietuvos socialinių tyrimų centras) ir Sven Hort (Linnéuniversitetet) sudarė ir redagavo specialų žurnalo Journal of Baltic Studies numerį (2019 vol. 50, no. 1) pavadinimu "The Baltic states after the crisis? The transformation of welfare systems and social problems". Šis numeris naudingas visiems besidomintiems Baltijos šalimis ir jų raida, ypač pastarųjų metų (2008-2010) krizės ir po-kriziniu laikotarpiu. Straipsniai apima jaunimo nedarbo, migracijos, sveikatos apsaugos, šeimos politikos, socialinės apsaugos ir skurdo problemas. Įvadinį straipsnį, aprašantį visų straipsnių turinį, galima skaityti čia.

Visą numerį galima rasti čia.