Lietuvos socialinių tyrimų centro
Socialinės gerovės institutas

A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
tel: (8 5) 249 1601, faksas: (8 5) 275 4896
elektroninis paštas: socgerove@lstc.lt
Apie institutą

Socialinės gerovės institutas yra Lietuvos socialinių tyrimų centro (LSTC) struktūrinis padalinys. Socialinės gerovės instituto mokslo darbo kryptis - Socialinės gerovės tyrimai.

Siekiama tirti gyvenimo sąlygas, pajamų diferenciaciją, skurdo ir socialinės atskirties paplitimą, juos įtakojančius veiksnius ir pasekmes, taip pat taikomas socialinės ir ekonominės politikos priemones, įtakojančias krašto socialinę gerovę.

Instituto mokslininkai turi sukaupę didelę mokslinio darbo patirtį atliekant pensijų, socialinės paramos skurstantiems, socialinių paslaugų ir kitų socialinės politikos sričių tyrimus. Jie bendradarbiauja su valstybės institucijomis rengiant nacionalines strategijas ir socialinę apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.
Naujienos

2017.04.03
Socialinės gerovės institutas ir Darbo rinkos tyrimų institutas 2017 m. kovo mėn. išleido ketvirtą leidinio "Socialiniai tyrimai trumpai" numerį.

Šiame numeryje pristatomi Vilniaus universiteto ir Lietuvos socialinių tyrimo centro mokslininkų vykdyto projekto "Pagyvenusių žmonių globos sektoriaus transformacijos: paslaugų, darbo jėgos poreikis ir užimtumo kokybė" tyrimų rezultatai. Mokslinio tyrimo projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. GER-012/2015).

Leidinį pdf formatu rasite čia.