Lietuvos socialinių tyrimų centro
Socialinės gerovės institutas

A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
tel: (8 5) 249 1601, faksas: (8 5) 275 4896
elektroninis paštas: socgerove@lstc.lt
Apie institutą

Socialinės gerovės institutas yra Lietuvos socialinių tyrimų centro (LSTC) struktūrinis padalinys. Socialinės gerovės instituto mokslo darbo kryptis - Socialinės gerovės tyrimai.

Siekiama tirti gyvenimo sąlygas, pajamų diferenciaciją, skurdo ir socialinės atskirties paplitimą, juos įtakojančius veiksnius ir pasekmes, taip pat taikomas socialinės ir ekonominės politikos priemones, įtakojančias krašto socialinę gerovę.

Instituto mokslininkai turi sukaupę didelę mokslinio darbo patirtį atliekant pensijų, socialinės paramos skurstantiems, socialinių paslaugų ir kitų socialinės politikos sričių tyrimus. Jie bendradarbiauja su valstybės institucijomis rengiant nacionalines strategijas ir socialinę apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.
Naujienos

2017.10.20
2017 m. spalio mėn. startuoja naujas LMT finansuojamas projektas "Iššūkiai gerovės valstybių sistemoms Lietuvoje ir Švedijoje".

Projektas vykdomas kartu su Linnaeus socialinės politikos ir šeimos dinamikos Europoje centru (Stokholmo universitetas).